Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dynów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dynów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dynów.

Mapa Geoportal Dynów
Mapa z granicą gminy Dynów

Dane urzędu

Urząd Gminy Dynówul. Ks. Ożoga 2Dynów, 36-065

Tel: 16 6521257

Fax: 16 6521257

E-mail: urzad@dynow.regiony.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Dynów: 1816052

Witryna: www.gmina.dynow.pl

Władze lokalne: Wójt Wojciech Piechurzad@dynow.regiony.pl

Aktualności z gminy Dynów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Dynowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dynów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dynów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dynowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dynowa

Gmina Dynów w liczbach

Powierzchnia gminy Dynów*

118 km2

1126 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dynów*

6 836 mieszkańców

1371 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dynów*

57 mieszkańców na km2

1375 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dynów

Geoportal Dynów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dynów

Jak powstał Geoportal gminy Dynów?

Geoportal Dynów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dynów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dynów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dynów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dynów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dynów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dynów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dynów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dynów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dynowa.
Informacje na Geoportalu Dynów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dynów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dynów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dynów;
 • Rejestr MPZP Dynów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dynów;
 • Mapa Topograficzna gminy Dynów;
 • Mapa Solarna gminy Dynów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dynów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dynów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dynów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dynów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dynów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dynowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dynowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dynów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dynów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dynów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dynowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dynowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dynów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dynów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dynowie.

  Geoportal gminy Dynów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dynów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dynowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dynów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dynowie.

  W Geoportalu Dynów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dynów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dynowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dynów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dynów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dynów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dynów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dynów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dynów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dynów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dynów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dynowie. W Geoportalu gminy Dynów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dynowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dynów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dynów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dynów dla mieszkańców

Geoportal Dynów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dynów. Na mapie Dynowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dynów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dynów. Korzystając z map Geoportalu gminy Dynów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dynów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dynów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dynów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować